Trafiky • okr. Levice a okolie

Karin Šabíková, predaj tlače a trafiky

Predaj časopisov, tabakových výrobkov, suvenírov, fajčiarskych potrieb.

Miroslav Hric - Orim

Prevádzkovanie novinového stánku, predaj novín, časopisov a periodickej tlače.

27 kmZlaté Moravce, Bernoláková 24

Edita Štéglová DODO

Novinový stánok, predaj rozličného tovaru - noviny, časopisy, tabakové výrobky.

KNIHA ANDA, s.r.o.

Predaj kníh, skrípt, brožúr, novín, kancelárskeho a doplnkového tovaru.

Erna Tátraiová - ERNA

Predaj novín, časopisov, cenín a tabakových výrobkov.

Jarmila Sobeková

Trafika. Predaj tlače, novín, časopisov, tabakových výrobkov.

Dušan Rosypal ŠKORPION

Maloobchod s novinami a kancelárskymi potrebami v špecializovaných predajniach. Detský second hand.

Erika Kocúriková - ZLATÝ PAVÚK

Predaj novín, časopisov, tabakových výrobkov a darčekových predmetov.