Akadémia vied

Ústav biologie obratlovců AV ČR

Výzkum obratlovců na úrovních populace a společenstva.

148 kmČeská republika Valtice, Klášterní 2 +

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

Výzkum a vývoj v oblasti rostlinné genetiky, fyziologie a biotechnologie.

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

Zaměřujeme se na výzkum materiálů a procesů zemské kůry a jejich vlivy na okolní prostředí. Zabýváme se strukturou antropogenních sedimentů.

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i

Výzkum v oblastech technické fyziky se zaměřením na mechaniku tuhé a tekuté fáze a jejich interakce.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.

Vedeme vědecký výzkum v oblastech pravěkých a raných dějin na území Moravy i Slezska, převážně na základě archeologických pramenů. Zaměřujeme se na výzkum paleolitu a paleoetnologie, výzkum doby římské a stěhování národů a na slovanskou a středověkou ...

OBCHODNÁ AKADÉMIA LEVICE | Levice - Facebook

www.facebook.com/obchodnaakademialevice/

OBCHODNÁ AKADÉMIA LEVICE, Levice. 921 likes · 180 talking about this · 64 were here. Stredná ekonomická škola - Obchodná akadémia Vyše 50 úspešných rokov

SAV - Schéma org. štruktúry

www.sav.sk/

Slovenská akadémia vied vykonáva špičkový základný výskum, dlhodobý strategický a aplikovaný výskum a vývoj a poskytuje prístup k vedeckej infraštruktúre. SAV - Schéma org. štruktúry

Akademie věd České republiky – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Akademie_v%C4%9Bd_%C4%8Ces …

Akademie věd České republiky skrátene AV ČR je akadémia vied v Česku.Jej poslaním je „uskutočňovať základný výskum v širokom spektre prírodných, technických, humanitných a sociálnych vied“ podiaľa sa však aj na vzdelávaní a doktorandskom štúdiu. Na 54 pracovištiach pracuje viac než 8000 zamestnancov, polovica z nich vysokoškolsky vzdelaných vedeckých ...

SAV - Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

www.sav.sk/

eva.okolicanyiova@savba.sk. Tel: 02 5930 7411. Ústav vznikol v r. 1976 vyčlenením Biologického ústavu SAV založeného v r. 1957. Vedecká činnosť ústavu je zameraná na základný výskum v oblasti molekulárnej biológie. V súčasnosti sa na vybraných modeloch prokaryontov a eukaryontov študuje organizácia, štruktúra a expresia ...

Slovenská akademie věd – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_akademie_v% …

Slovenská akademie věd (SAV) Slovenská akademie věd (slovensky Slovenská akadémia vied, SAV), je nejvyšší vědecká instituce Slovenska.Sídlí ve Štefánikově ulici v Bratislavě.Byla založena 18. června 1953. Navázala na Slovenskou akademii věd a umění založenou v roce 1942 Slovenským státem, dále na Učenou společnost Šafaříkovu (slovensky: Učenú spoločnosť ...

SAV - Kontakty

www.sav.sk/

Slovenská akadémia vied vykonáva špičkový základný výskum, dlhodobý strategický a aplikovaný výskum a vývoj a poskytuje prístup k vedeckej infraštruktúre. ... Úrad Slovenskej akadémie vied. Štefánikova 49. 814 38 Bratislava 1. Slovenská republika. T: 02/ 57510 223 @: O akadémii. Poslanie; Schéma org. štruktúry ...

SAV - História

www.sav.sk/

Súčasná Slovenská akadémia vied je samosprávna vedecká inštitúcia zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky. Hlavným poslaním SAV a jej organizácií je realizovať základný a aplikovaný výskum v širokom spektre technických, prírodných, humanitných a spoločenských vied. Výskumnou činnosťou sa SAV ...

Akadémia vied – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Akad%C3%A9mia_vied

Akadémia vied je súčasť názvu (alebo priamo názov) najvyšších vedeckých (v anglicky hovoriacich štátoch len prírodovedeckých) ustanovizní vo viacerých štátoch. Toto je prehľad akadémií vied jednotlivých štátov. Krajina Názov Rok založenia Austrália:

Michal Ďurčo - vedecký pracovník - Slovenská akadémia vied / Slovak ...

sk.linkedin.com/in/michal-%C4%8Fur%C4%8Do-0a5380 …

Slovenská akadémia vied / Slovak Academy of Sciences. Sep 2015 - Present7 years 10 months. Bratislava - metropolitní oblast.

Súkromná umelecká akadémia | Levice - Facebook

www.facebook.com/people/S%C3%BAkromn%C3%A1-umele …

Súkromná umelecká akadémia, Levice. 117 likes · 11 were here. Súkromná umelecká akadémia n.o. poskytuje hudobno - umelecké vzdelanie v odboroch: klavír, spe

Lucia Kočišová Ústav experimentálnej psychológie Centrum spoločenských ...

sreviewdev.soc.cas.cz/pdfs/csr/2022/04/05.pdf

a psychologických vied, v . v . i . Slovenská akadémia vied, Bratislava Leon Festinger, Henry riecken, Stanley Schachter: Když se proroctví nesplní: studie skupiny, která předpověděla konec světa Praha, Portál 2021, 294 s. Nakladatelství Portál uvedlo na český kniž-ní trh překlad kultovní knihy slavného

Martin Venhart - Vice President - Slovenská akadémia vied / Slovak ...

sk.linkedin.com/in/martin-venhart-1647219

Senior research scientist. Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences. Sep 2010 - Present12 years 10 months. Bratislava. Nuclear structure, spokesperson of IS521 experiment (CERN), co-spokesperson of JR115 experiment (JYFL Jyvaskyla, Finland), chairman of AWG2011 workshop.

Slovenská akadémia vied - YouTube

www.youtube.com/channel/UC5nKjrFzm2Qb9NXD9B3Xpkw

VEDA JE BUDÚCNOSŤ Vitajte na oficiálnom YouTube kanáli Slovenskej akadémie vied (SAV). Jej hlavným poslaním je realizovať základný a aplikovaný výskum v širokom spektre technických ...

Slovenská akadémia vied – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_akad%C3%A9m …

Roku 1942 bola založená Slovenská akadémia vied a umení (SAVU), ktorá trvala až do založenia SAV roku 1953 (hoci v roku 1946 bola degradovaná na "vedeckú spoločnosť). Zákonom SNR č. 1/1953 bola SAV uzákonená. Zbor povereníkov vymenoval prvých dvanásť akademikov. V roku založenia mala SAV 200 pracovníkov, koncom roku 1953 ...

Slovenská akadémia vied | Bratislava - Facebook

www.facebook.com/SlovenskaAkademiaVied/

Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovakia. 13,208 likes · 120 talking about this. Oficiálna stránka Slovenskej akadémie vied na Facebooku. www.sav.sk

Česká akademie věd a umění – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_akademie_v …

Česká akadémia vied a umení (pôvodný český názov Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění) bola inštitúcia pre podporu vied a umení založená v Prahe v roku 1888 Sněmom českého Království a jej vznik bol schválený cisárom František Josef I. 23. januára 1890. Prvým a hlavným súkromným mecenášom, neskôr prezidentom bol staviteľ ...

Moara Castro - Postdoctoral Researcher - Slovenská akadémia vied ...

sk.linkedin.com/in/moara-castro

I’m a research scientist working on the development of metal-matrix composites for structural and functional applications. I have expertise in metals processing, materials characterization and phase transformation. Specific fields of interest include nanostructured materials, magnesium composites and biodegradable implants. | Learn more about Moara Castro's work experience, education ...

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV ĽUDOVÍTA ŠTÚRA SAV

www.juls.savba.sk/attachments/pub_sssj/uvod_a-g_ …

akadémie vied, Bratislava. Prípravu slovníka čiastočne financovala Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied (granty VEGA č. 2/5065/20, č. 2/1057/23 a č. 2/5038/26). Projekt Slovníka súčasného slovenského jazyka finančne podporuje Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo kultúry SR.

NPTT > Slovenská akadémia vied - CVTI SR

nptt.cvtisr.sk/sk/profily-vedeckovyskumnych-inst …

Slovenská akadémia vied. Šoltésovej 4-6. 040 01 Košice. Neurobiologický ústav SAV je jediné výskumné pracovisko na Slovensku orientované na výskum nervového systému stavovcov, jeho morfológiu, funkciu a vývoj, študované modernými metódami aplikovanej biológie. K hlavným témam patria mozgovo-cievne poruchy ako jedny z ...

Kontakt | Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice

oalevice.edupage.org/contact/

Organizačná štruktúra OA Levice; ... Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice. oalevicekk2@gmail.com. 036/6312519 - riaditeľka 036/6312171 - spojovateľka 0911 789 651 - školská jedáleň 036/6312051 - školský internát. Ul. K. Kittenbergera 2, 934 40 Levice Slovakia.