Ministerstvo pôdohospodárstva • okr. Levice a okolie

Dominik Vrubel

Nabízíme tyto služby: zemní a výkopové práce traktor-bagrem – JCB 3CX, sitemaster, lopaty: 30 cm, 70 cm, svahovací lopata, svahování terénů, základové desky, výkopy bazénů, přípojky inženýrských sítí, skládání materiálů paletyzačními vidlemi,  …

OTVORENÉ (nonstop)

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Inspekce kontroluje potraviny, suroviny k jejich výrobě, zemědělské, mýdlařské, saponátové a tabákové výrobky.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Řešení výzkumných úkolů pro lesní hospodářství a zajišťování expertních činností pro státní správu a vlastníky různých kategorií.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Facebook

sk-sk.facebook.com/minagri.sr

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 33 409 Páči sa mi to · 129 o tomto hovoria · 309 tu boli. Vitajte na oficiálnej stránke agrorezortu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

ŠVPS SR - Štátna veterinárna a potravinová správa SR

www.svps.sk

RVPS Levice odobrala v kontrolovanom subjekte COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo, Ludanská cesta 2967/6A, 934 05 Levice, Supermarket 02-150, ul. Dlhá 613, ... Miesto konania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičová 12, ...

Úsek lesného hospodárstva, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa

www.minv.sk

vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva, plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie zákona č. 326/2005 Z. z., zabezpečuje funkciu vecného správcu automatizovaného informačného systému podľa osobitných zákonov, vedie evidenciu a uchovávanie ...

Úsek ochrany poľnohospodárskej pôdy, Ministerstvo vnútra SR - Verejná ...

www.minv.sk

Ochrana poľnohospodárskej pôdy. Starostlivosť o pôdu je prejavom vyspelosti štátu a kultúrnej úrovne jeho obyvateľstva. Legislatívne prostredie a metodické usmernenie jej ochrany v SR: - Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a ...

Výpis z obchodného registra SR - OR SR

www.orsr.sk/vypis.asp

Levice 934 01 (od: 19.01.2022) Vedúci: Ing. Jozef Habara Hviezdoslavova 2 ... Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky Dobrovičova 12 Bratislava (od: 29.10.1999) ... Rozhodnutím ministra pôdohospodárstva č. 2970/2003-100, zo dňa 13.09.2003, bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania štátneho podniku Lesy Slovenskej ...

Aktuality - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

mpsr.sk

Verejný odpočet organizácií MPRV SR. 22-05-2023. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) informuje o konaní verejného odpočtu rezortných organizácií za rok 2022. Ide o príspevkové a rozpočtové inštitúcie v gescii MPRV SR.

Obvyklá výška nájomného - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja ...

www.mpsr.sk/ovn/2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ...

Ministerstvo pôdohospodárstva Levice - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/ministerstvo-podohospodarstv …

Slovensko Nitriansky kraj Ministerstvo pôdohospodárstva - Levice. 1 - 1 z celkom 1 výsledkov Zoradiť podľa: Odporúčame vám. Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice Pridať hodnotenie. Štátna veterinárna starostlivosť - informácie o potravinách ohľadom zdravia, hygieny a chorôb. ...

Kontakty podľa sekcií - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

mpsr.sk/kontakty-podla-sekcii/40

Kontakty podľa sekcií - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Slovník skratiek. Výkladový slovník EÚ. Agrovoc Thesaurus.

Obvyklá výška nájomného - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja ...

www.mpsr.sk/ovn2020

Obvyklá výška nájomného. 2018; 2019; 2020; 2021; Obvyklá výška nájmu za rok 2020. Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020za rok 2020

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR - Slovensko

www.vlada.gov.sk/ministerstvo-podohospodarstva-a …

Oficiálna stránka Úradu vlády Slovenskej republiky. MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR. Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1

Výberové konanie - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

mpsr.sk/vyberove-konanie/27

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik. 27-10-2022. Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Plemenárske služby Slovenskej ...

základné informácie - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja ...

www.mpsr.sk/africky-mor-osipanych-zakladne-infor …

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba sviňovitých, ktorá sa nachádza v krvi, tkanivových tekutinách, vnútorných orgánoch (slezina, pečeň, obličky, mandle, miazgové uzliny), v sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých zvierat a v ich svalovine. Pôvodcom je vírus rodu Asfaviridea. Choroba sa prejavuje vysokou horúčkou (42°C), ktorá môže ...

SITUAČNÍ - eAGRI

eagri.cz/public/web/file/667004/SVZ_Brambory_12_ …

Vydalo: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Internet: www.eagri.cz, e–mail: info@mze.cz ISBN 978-80-7434-581-4, ISSN 1211-7692, MK ČR E 11003 Tisk: Ústav zemědělské ekonomiky a informací, www.uzei.cz

Pozemkový a lesný odbor - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

www.minv.sk

Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 02/5094 1111 02/5094 4397 TA.13G4@QGR2HD@ ... Levice. Nitra. Nové Zámky. Šahy. Šaľa. Štúrovo. Topoľčany. Zlaté Moravce. Želiezovce. ... Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky; Poľnohospodárska platobná agentúra;

Ministerstvo pôdohospodárstva – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_p%C3%B4dohosp …

Ministerstvo pôdohospodárstva. všeobecne: ministerstvo, do ktorého kompetencie patrí výkon pôdohospodárskej politiky (presné vymedzenie kompetencií závisí od právnej úpravy v konkrétnom štáte) ministerstvo v rokoch 1918 – 1939, pôvodne založené ako 9. úrad pre správu pôdohospodárstva Národného výboru ...

Ministerstvo pôdohospodárstva SR - svps.sk

www.svps.sk/dokumenty/zvierata/NKP2019AMO.pdf

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova č. 12, 812 66 BRATISLAVA Štátna veterinárna a potravinová správa SR Botanická č. 17, 842 13 Bratislava ... LV Levice 9 0 9 12 0 12 NZ Nové Zámky 4 0 4 4 0 4 SA Šaľa 0 0 0 2 0 2 TO Topoľčany 0 0 0 1 0 1 ...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ...

sk.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_p%C3%B4dohosp …

Ministerstvo bolo zákonom premenované na Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. K 1. októbru 2010 po obnovení Ministerstva životného prostredia SR je ministerstvo znova vedené ako Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (zákon č. 372/2010 Z. z.).

Ochrana poľnohospodárskej pôdy - Ministerstvo vnútra Slovenskej ...

www.minv.sk

Ochrana poľnohospodárskej pôdy. Starostlivosť o pôdu je prejavom vyspelosti štátu a kultúrnej úrovne jeho obyvateľstva. Legislatívne prostredie a metodické usmernenie jej ochrany v SR: Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

www.health.gov.sk/Clanok

Odborné stanovisko Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k prepúšťaniu pacientov zo zdravotníckeho zariadenia (ZZ) do zariadenia sociálnych služieb (ZSS) v súvislosti s ochorením COVID-19 (28.1.2021) Metodický pokyn Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k odbornému usmerneniu poskytovateľov ústavnej zdravotnej ...

História | LESY SR, štátny podnik

www.lesy.sk/o-nas/historia

Miestne lesné správy sa delili na polesia a tieto na lesné ochranné okrsky. Organizačná štruktúra sa od roku 1935 do roku 1946 v podstate nemenila s tým, že v d§sledku štátnoprávnych zmien v roku 1938 - na základe uznesenia slovenskej vlády, oznámilo Ministerstvo pôdohospodárstva v Prahe (18. 11.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

sk.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_v%C3%BDstavby …

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja bolo k 1. júlu 2010 zrušené zákonom č. 37/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a jeho agenda bola rozdelená medzi Ministerstvo pôdohospodárstva ...

OPK Topoľčany - Slovenská poľovnícka komora - polovnickakomora.sk

polovnickakomora.sk/sk/kontakty/kraj-nr/opk-topo …

OPK Topoľčany. Telefónne číslo: 038 532 48 09. Stanislav Gašpar podpredseda. Telefónne číslo: 0911 524 809. Jozef Beňo predseda. Mobilné číslo: 0905 869 940. Ing. Adrián Matejovič vedúci kancelárie.