Politické strany a hnutia

Politická strana – Wikipedie

Politická strana je charakterizována: snahou o získání politické moci ve volbách, dobrovolnou, otevřenou a trvalou organizací, společnými zájmy jejích členů (respektive alespoň jedním společným zájmem). Politická moc přitom nemusí být získána ve volbách, pokud jde o totalitní nebo např. exilové strany. Také ...

cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%A1_strana

Kategorie:Politické strany v Česku – Wikipedie

Do této kategorie patří politické strany, ale i politická hnutí a podobné subjekty registrované v současnosti nebo minulosti v Ministerstvem vnitra České republiky.Související kategorie Politická hnutí v Česku zarhnuje širší ideové proudy v české politice.. Obrázky, zvuky či videa k tématu Politické strany v Česku na Wikimedia Commons

cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Politick%C3%A9_strany_v_%C4%8Cesku

Politické strany a hnutia - European Court of Human Rights

Politické strany a hnutia Podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva článok 11 (sloboda zhromažďovania a združovania) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd sa vzťahuje na politické strany. Znie takto: „1. Každý má právo na slobodu pokojného zhromažďovania a na slobodu združovať sa

www.echr.coe.int/Documents/FS_Political_parties_SLK.pdf

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 5) POLITIKA - Občanská nauka

Politické strany. Již samotná existence politických stran je podstatným a charakteristickým rysem demokratického uspořádání společnosti (jinými slovy: jejich existence je dokladem o možnostech názorové plurality v té které společnosti). ... levice a pravice. Rozdělní stran na pravici a levici pochází z Francie 18 ...

obcanska-nauka.studentske.eu/2010/07/zaklady-spolecenskych-ved-5-politika.html

Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a ...

1030 Politické strany Obsah Úvodem (Jiří Malíř - Pavel Marek) ..... 11 I. díl 1861-1938 POLITICKÉ STRANY V LETECH 1861-1918 1. ... 1359 59. Jozef Žatkuliak: Politické strany a hnutia na Slovensku po novembri 1989 až do rozpadu česko-slovenského štátu 1992 - 1381 60. Petr Fiala - Miroslav Mareš - Pavel Pšeja: Komunisté a jejich ...

biblio.hiu.cas.cz/records/77b4bd2b-7774-4740-91ec-114013180d5f

Seznam politických stran ve Spojených státech amerických

Levice a pravice v americkém slova smyslu. V článku je použito řazení politických stran na levicové a pravicové.V USA mají ale tato označení jiný význam než v Evropě.Za levicové strany se považují jak strany socialistické či komunistické, tak i strany liberální.Za pravicové jsou považovány strany hlásící se ke konzervatismu, extrémnímu nacionalismu a dále ...

cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_politick%C3%BDch_stran_ve_Spojen%C3%BDch_st%C3%A1tech_americk%C3%BDch

Politické strany – maturitní otázka | Studijni-svet.cz

Politické strany, Vznikají na MVČR – 1000 podpisů + stanovy, dobrovolná organizace občanů usilující o účast na poli. moci, právnická osoba, Dobrovolné, trvalé, otevřené organizace, členství – často něčím podmíněné – nejčastěji věkem, Členové mají společné představy a zájmy,

studijni-svet.cz/politicke-strany-maturitni-otazka/

Politické strany, doktríny, ideologie – maturitní otázka ZSV

Politické strany, doktríny, ideologie – maturitní otázka ZSV. – jejich program zahrnuje většinu oblastí společenského života (ekonomika, věda, vzdělávání…) –> strany s omezeným členstvím (vybírají si členy podle původu, ideologie…) – nevýhody: volič dopředu neví, jaká koalice vznikne. Strana, kterou volil ...

studijni-svet.cz/politicke-strany-doktriny-ideologie-maturitni-otazka-zsv/

Politické strany a politické hnutia, Ministerstvo vnútra SR - Verejná ...

Politické strany a politické hnutia . Register politických strán a politických hnutí . Informácie týkajúce sa agendy politických strán . Výpis z registra politických strán a politických hnutí . Popis elektronickej služby ÚPVS "Vyhotovenie výpisu alebo písomnej informácie z registra politických strán a politických hnutí"

www.minv.sk/

Politické strany a hnutia — Zoznam.sk

Všetky firmy z oblasti Politické strany a hnutia v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem. Pridaj firmu. Katalóg ; Google; Obrázky; Slovník; Tel. čísla; Mapy ... Katalóg; Inštitúcie, úrady, strany; Politické strany a hnutia (45) Politické strany a hnutia.

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Politicke-strany-hnutia/

Politická strana – Wikipédia

Politická strana je organizovaná veľká skupina ľudí (v dnešnej dobe už spravidla politická organizácia), ktorej cieľom je získanie (štátnej) moci a/alebo presadzovanie určitej ideológie a/alebo riešenia nejakého problému. Aj hnutia v zmysle, v akom sa tento výraz používa u nás po Nežnej revolúcii, sú fakticky politické strany.

sk.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%A1_strana

Politické skupiny v EP - Euroskop

Skupina sdružuje strany nové evropské levice, komunistické strany a skandinávská levicová ekologická uskupení. Její deklarovaným cílem je poskytnout občanům EU lepší pracovní podmínky a vzdělání, dosažení sociální solidarity a spravedlnosti, udržitelný rozvoj, nediskriminace a odpor k militarizaci.

euroskop.cz/evropska-unie/instituce-eu/evropsky-parlament/politicke-skupiny-v-ep/

Politické strany - zcu.cz

Politické strany jsou organizovaná a dobrovolná sdružení většího počtu osob, která se snaží vzájemnou konkurencí ve volbách získat politickou moc, převzít politickou zodpovědnost ve státě či regiónu a prosadit svoji politickou vůli. Klasifikace politických stran byla provedena podle šíře sociální podpory na bázi ...

old.gis.zcu.cz/studium/dbg2/Materialy/html/ch11s04.html

Politické strany - iss.pb

Politické strany. Tato prezentace je doplněním výkladu učitele k tématu politických stran a politické moci v ČR. Cílem prezentace je vymezení pojmů, propojení s politickou situací ve státě i ve světě. ... levice. ultra. pravice. Stranický systém. Stranický systém je uspořádání politických stran a jejich vztahů ...

isspb.cz/wp-content/uploads/ON_Politicke_strany.pptx

Strana demokratickej ľavice (1990) – Wikipedie

Strana demokratickej ľavice (SDĽ) (česky: Strana demokratické levice) byla parlamentní politická strana, která působila na slovenské politické scéně v období 4.11. 1990 do 7. 4. 1992 jako součást federace stran Komunistická strana Československa (viz Komunistická strana Slovenska (1948)) a pak až do roku 2004 jako samostatná politická strana.

cs.wikipedia.org/wiki/Strana_demokratickej_%C4%BEavice_(1990)

Občanské aktivity - Ministerstvo vnitra České republiky

Registrace politické strany nebo politického hnutí. Politické strany a politická hnutí slouží občanům k výkonu sdružovacího práva za účelem jejich účasti na politickém životě společnosti, zejména na vytváření zákonodárných sborů, orgánů vyšších samosprávných celků a orgánů místní samosprávy.

www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx

Politické strany - Aktuálně.cz

Politické strany Česká pirátská strana (Piráti) Česká pirátská strana (Piráti) je politická strana liberálního charakteru. ... NS-LEV 21, neboli Národní socialisté - levice 21. století, je novou levicovou stranou na české politické scéně. V jejím čele stanul Jiří Paroubek,… Věci veřejné (VV)

www.aktualne.cz/wiki/politika/politicke-strany/

Zoznam politických strán v Česku – Wikipédia

Toto je zoznam politických strán v Česku, v súčasnosti je zaregistrovaných 89 politických strán a 143 politických hnutí, z ktorých časť má pozastavenú činnosť a časť je bez politického vplyvu, členskej či voličskej základne. Všetky registrované politické strany a politické hnutia sú uvedené v zozname.

sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_politick%C3%BDch_str%C3%A1n_v_%C4%8Cesku

Rozdělení pravice a levice v politice – 8 schémat - iDNES.cz

Rozdělení pravice a levice v politice – 8 schémat. 29. 08. 2011 12:30:00. Během hodnocení či komentování politické situace často dochází ke sporům či nedorozuměním, kde se nachází pomyslná hranice mezi pravicí a levicí. Následující článek popisuje 8 různých schémat, definujících způsoby rozdělení politického ...

zboril.blog.idnes.cz/blog.aspx

levice-pravice | Stem.cz

Pozice nejsilnějších politických stran na ose levice – pravice jsou pevně vykolíkovány a ani otřesy na domácí politické scéně s nimi nic neudělaly. Celá škála pravice – levice je totiž velmi rovnoměrně vyplněna. Razantní levici uspokojuje KSČM, k umírněné se hlásí sociální demokracie, typicky středovou (i ...

www.stem.cz/tag/levice-pravice/

Politický kompas - iDNES.cz

Zahrajte si na politologa a umístěte deset stran na politické mapě Česka. Kam do grafu patří nová hnutí? Posunuly se na pomyslné ose levice a pravice, liberální a konzervativní tradiční české politické strany? Rozvrhněte s námi novou politickou mapu, tak jak ji vnímáte, a podívejte se, jak velkou máte shodu s experty, známými osobnostmi, politiky a čtenáři iDNES.cz.

volby.idnes.cz/kompas.aspx

Politické strany a hnutí - Ministerstvo vnitra České republiky

Poskytnutí informace - seznam politicky exponovaných osob v období od 1. ledna 2020 do 12. května 2021. Č. j.: MV-71654-2/OV-2021.

www.mvcr.cz/politicke-strany-a-hnuti.aspx