Geologické ústavy • okr. Levice a okolie

SIMGEO, s.r.o.

Provádění výzkumu procesů v oblasti inženýrské geologie, hydrogeologie a geochemie.

Společnost experimentální archeologie

Podpora a vytváření prostředí pro realizaci archeologických experimentů.

ArtepGeo s.r.o.

ArtepGeo s.r.o.

Konzultace, expertní posudky (inženýrská geologie, hydrogeologie, geomechanika), zajišťování a vyhodnocování geotechnických a hydrogeologických průzkumů, vypracování výpočetních modelových řešení, zpracování průzkumných podkladů pro životní …

Geologické stáří České republiky - ČT edu - Česká televize

edu.ceskatelevize.cz/video/12034-geologicke-star …

Geologické stáří České republiky. Česká republika má velmi pestrou geologickou stavbu. Většinu našeho území tvoří Český masív, který se formoval prostřednictvím kadomského (před 580 až 500 miliony let) a variského vrásnění (před 300 miliony let). Do východní části republiky zasahuje mladší karpatská soustava ...

O ústavu — Přírodovědecká fakulta UK - cuni.cz

www.natur.cuni.cz/geologie/paleontologie

Ústav geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy je moderní špičkově vybavené univerzitní centrum s mnohaletou tradicí excelentního výzkumu a vzdělávání ve vědách o Zemi.Naším cílem je zejména rekonstrukce vývoje biosféry a pochopení globálních cyklů a změn v geologické minulosti naší planety, dynamiky geologických procesů na zemském ...

Co je vlastně pravice a levice? | Všehrd - Spolek Českých Právníků

www.vsehrd.cz/clanek-viktorin/co-je-vlastne-prav …

Bobbio odmítá různé definice pravice a levice. Na základě podobných argumentů i výše zmíněnou definici, podle níž je znakem levice rovnost a znakem pravice svobod. Nakonec dospívá k závěru, že jediným kritériem, podle kterého můžeme rozlišovat pravici a levici je přístup k rovnosti. Říká, že lidé mají některé ...

Geologie – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Geologie

Geologie. Geologie je přírodní věda zaměřující se na procesy neživé přírody v rámci známého vesmíru. Zkoumá složení, stavbu a historický vývoj vesmírných objektů. Rovněž se zabývá pochody, které probíhají v jejich útrobách i na povrchu ( geologické děje ). Jedním z hlavních zkoumaných objektů je Země.

Mineralogické muzeum — Přírodovědecká fakulta UK - cuni.cz

www.natur.cuni.cz/geologie/mineralogicke-muzeum

Mineralogické muzeum. V současné době obsahuje sbírka více než 22 000 položek. Je umístěna ve dvou sálech v prvním patře budovy Albertov 6, označovaných jako Mineralogické muzeum. Více než 2 000 ukázek je vystaveno ve vitrínách a až na dílčí úpravy je expozice udržována v původním, esteticky mimořádně ...

Geologický čas – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Geologick%C3%BD_%C4%8Das

Geologický profil usazenými horninami, kde jsou dobře patrné jednotlivé vrstvy, jak se v čase usazovaly. Někteří učenci starověkého Řecka (Aristoteles) a Říma došli při pozorování usazování sedimentů v současné přírodě k poznání, že kamenné usazené horniny představují velice dlouhý záznam minulosti Země. Perský Avicenna částečně převzal dílo Aristotela.

Levice – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Levice

Levice je poměrně vágní označení používané pro popis celé řady politických ideologií a pozic. Obvykle je pojem levice používán pro popis skupin hájících zájmy nižších a znevýhodněných vrstev, podporujících sociální rovnost a spravedlnost a změnu tradičního hierarchického uspořádání s cílem ...

Geologie České republiky – ČGS: Svět geologie:

geology.cz/svet-geologie/poznej-geologii/geologi …

Geologie České republiky. Pestrost a složitost geologie České republiky dokumentuje jednak barevnost geologické mapy, jednak rozložení hornin na jejím povrchu. KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: Geologická mapa České republiky v měřítku 1 : 500 000. Vyjádříme-li v procentech plochu jednotlivých hornin na povrchu, vyjdou nám tato ...

Geologické práce - Levice (2 záznamov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/geologicke-prace/levice

Geografia a geológia - internetové časopisy (4) Geologické ústavy (10) ... Vŕtanie studní (145) Všetky lokality. Slovensko Nitriansky kraj Geologické práce - Levice. 1 - 2 z celkom 2 výsledkov Zoradiť podľa: Odporúčame vám . CHEMCOMEX, a.s. Pridať hodnotenie. Vykonávanie hydrogeologických a inžiniersko-geologických ...

www.zemepis.estranky.cz - Polsko

zemepis.estranky.cz/clanky/polsko.html

Doložené geologické zásoby černého uhlí, oceňované na 65,0 mld tun, jsou umístěny především v Horním Slezsku a ve walbrišském a lubelském regionu. ... dříve předseda Svazu demokratické levice. Dohlíží na dodržování Ústavy Polské republiky a nezávislosti jejího státního území a na dodržování mezinárodních ...

Geologické ústavy - Instituce a organizace - Teplice - Info-Teplice.cz

prenos.info-teplice.cz/katalog/instituce-a-organ …

Geologické ústavy Info-Teplice.cz Instituce a organizace Vědecké a výzkumné ústavy Výzkumné a zkušební ústavy Geologické ústavy Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Teplice" Zobrazit více výsledků pro lokalitu "Celá ČR"

Geologické práce, geologický prieskum - Levice — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Stavba-dom-dielna/Stavebna …

Všetky firmy z oblasti Geologické práce, geologický prieskum v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem. Pridaj firmu. Katalóg ; Google; ... GEOSTAR SK, spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko, Levice Ku Bratke 3636/11, 93405 Levice. Skúšky podložia, inžinierska geológia, geotechnické práce, mechanika a ...

Poskytování dat - Česká geologická služba

www.geology.cz/extranet/sluzby/data

Poskytování dat. Česká geologická služba v rámci výkonu státní geologické služby sbírá a zpracovává údaje o geologickém složení státního území a poskytuje je správním orgánům pro politická, hospodářská a ekologická rozhodování. Poskytuje odborné i laické veřejnosti regionální geologické informace.

Zákon č. 62/1988 Sb. - Zákony pro lidi

www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-62

Státní geologická služba. (1) Výkonem státní geologické služby se shromažďují a poskytují údaje o geologickém složení území, ochraně a využití přírodních nerostných zdrojů a zdrojů podzemních vod a o geologických rizicích. (2) Pro výkon státní geologické služby zřídí ministerstvo Českou geologickou službu.

Knihovna geologie — Přírodovědecká fakulta UK - cuni.cz

www.natur.cuni.cz/geologie/knihovna

geologické mapy, monografie, učebnice a skripta, slovníky a encyklopedie, vysokoškolské kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, rigorózní, kandidátské, doktorské, disertační a habilitační). Kontakty Plánek přízemí budovy Albertov 6 Adresa: Knihovna geologie Albertov 6 128 43 Praha 2. najdete nás v přízemí vpravo ...

368/2004 Sb. Vyhláška o geologické dokumentaci - Zákony pro lidi

www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-368

Obsah. 368. VYHLÁŠKA. ze dne 3. června 2004. o geologické dokumentaci. Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 26 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 366/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 5 zákona, ve znění zákona č. 543/1991 ...

Chlupáčovo muzeum historie Země — Přírodovědecká fakulta UK

www.natur.cuni.cz/geologie/chlupacovo-muzeum

Chlupáčovo muzeum historie Země (dále CHMHZ) je univerzitní muzeum vzniklé přestavbou původních sbírek Ústavu geologie a paleontologie PřFUK. Slouží především k výuce a výzkumu v oblasti historické geologie, stratigrafie, paleontologie, všeobecné geologie, regionální geologie a dalších příbuzných oborů. Pro svůj nesporně zajímavý obsah jsme se rozhodli toto ...

Geovědy na Univerzitě Karlově — Přírodovědecká fakulta UK

www.natur.cuni.cz/geologie

Geovědy na Univerzitě Karlově. Geovědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy mají velmi dlouhou a bohatou tradici, ale hlavně představují pestré a dynamicky se rozvíjející odvětví se širokým přesahem do mnoha oborů lidské činnosti. V současné době se zabýváme celou řadou zásadních otázek a výzev ...