Poradenstvo v oblasti noriem a riadenia kvality

QCONTROL s.r.o., odštěpný závod

QCONTROL s.r.o., odštěpný závod

Certifikace stavebních výrobků – posuzování a ověřování neměnnosti parametrů stavebních výrobků. Certifikace systémů managementu – dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Zkušebna stavebních hmot – zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu, stříkaného betonu, …

183 kmČeská republika Olomouc, Holická 586/31y + pobočky (5)
Audit ISO – Mgr. Monika Kováčová

Audit ISO – Mgr. Monika Kováčová

Komplexní servis při zavedení a přípravě systému kvality a jiných standardů dle ISO. Zajistíme Vám certifikát ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 10006, ISO 31000 a jiné. Zajistíme zpracování komplexní dokumentace bez dalších příplatků a ...

100% REWORK s.r.o.

100% REWORK s.r.o.

Česká společnost působící v oblasti kontrolních služeb pro automobilový a ostatní průmysl. V současné době společnost disponuje sedmi plně vybavenými provozy, rozmístěnými po celé ČR. Třídění a kontrola kvality. Montáže a drobné opracování dílů – drobné …

DOM - ZO 13, s.r.o.

DOM - ZO 13, s.r.o.

Certifikační orgán akreditovaný Českým institutem pro akreditaci (ČIA), pro systémy managementu (QMS, EMS, BOZP) a pro proces svařování. Certifikace: systémů managementu kvality (QMS) dle ČSN EN ISO 9001, bez a nebo ve spojení s ČSN EN ISO ...

XANTE s.r.o.

Jsme poradenská, expertní a konzultační společnost. Naší hlavní prioritou je poskytovat svým zákazníkům kvalitní a komplexní služby. Poskytované služby: poradenství a konzultace systému managementu podle ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, integrovaný ...

QISO - MIRAIS, s.r.o.

QISO - MIRAIS, s.r.o.

Historie a zkušenosti naší společnosti se datují od roku 1997. V roce 2001 vznikla společnost QISO-MIRAIS, s.r.o. Hlavním předmětem podnikání společnosti je poradenství v oblasti řízení kvality, poradenství a příprava k certifikaci dle ISO 9001, ISO 14001, ...

CZ testing institute s.r.o.

CZ testing institute s.r.o.

Jsme členem Sdružení českých zkušeben a laboratoří i členem EUROLAB-CZ. Zajišťujeme laboratorní zkoušky požární bezpečnosti a reakce výrobků na oheň dle normy EN 45545-2 se zaměřením na drážní vozidla, ale i další statické, dynamické, fyzikální a chemické ...

KONTROL SERVIS s.r.o.

Technicko-poradenská činnost, vypracování programu jakosti v oblasti provádění povrchové ochrany, navrhování systémů výše uvedených povrchových ochran, vyhodnocování nabídek protikorozních povrchových ochran, návrhy opatření k odstranění zjištěných …

Český svářečský ústav s.r.o.

Český svářečský ústav s.r.o.

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

PYRAMIS Q cz, s.r.o.

Specializované vzdělávání a poradenství v oblastech managementu jakosti, managementu ochrany životního prostředí (EMS), bezpečnostního managementu, metrologie, integrální logistiky, managementu obecně včetně řízení lidských zdrojů apod. Poradenská a ...

186 kmČeská republika Ostrava - Moravská Ostrava, Bozděchova 1792/10

RNDr. Martin Přibyl

Poskytování poradenství a konzultací v oblasti dokumentace, zavádění a udržování systémů jakosti či metrologie.

Pro přírodu a myslivost

Poskytování nezávislých školicích, poradenských a konzultačních služeb v oblasti managementu podniků.

HACCPoint s.r.o.

Spracovanie HACCP systémov pre všetky typy prevádzok od plánovania otvorenia prevádzky cez návrh samotnej infraštruktúry, rozmiestenia a vzhľadu prevádzky, vybavenie miestností, činnosti, ktoré sa tu budú vykonávať, poradenstvo a spracovanie potrebných ...

Hygis Services s.r.o.

Sme licencovaným zabezpečovateľom komplexnej pracovnej zdravotnej služby pre 1. a 2. kategóriu prác. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sme poskytovateľom uceleného systému odborných služieb. Sme partnerom v oblasti ochrany pred požiarmi a ...

Ing. Adriana Strhárová - VIVANT

Ing. Adriana Strhárová - VIVANT

Spoločnosť pôsobí vyše 18 rokov v oblasti konzultácií, auditovania a školení ISO noriem. Každá firma, ktorej sme poskytovali konzultácie úspešne získala certifikát ISO normy. Vyše 160 úspešných interných a externých auditov.

Ing. Čestmír Bouda

Poradenství v oblasti systémů kvality dle norem ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, zavádění systémů, zlepšování, aktualizace, zajištění certifikace.

Ing. Martina Marethová

Nabídka implementace a auditů v oblasti systémů řízení kvality dle ISO 9001 a environmentálního managementu dle ISO 14001.

CHRISTEC, s.r.o.

Nabídka zavádění a udržování systémů řízení norem ISO, interních auditů, přípravy na externí audity, podnikového servisu, služeb v oblasti BOZP, PO.

Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Sdružujeme finanční prostředky českých a slovenských podniků pro zajištění aktuální informovanosti v oblasti legislativy a norem a pro aktivní zapojení se do normalizační činnosti. Členové Sdružení získávají informace o stavu a směru vývoje ve stanovených ...

135 kmČeská republika Zlín - Louky, třída Tomáše Bati 299 + pobočky (9)
Roman Peléšek

Roman Peléšek

Nabídka poradenství v systémech managementu v ČR a SR.

Swiss Trade, s.r.o.

Poradenství v oblasti norem ISO a dotací z Evropské Unie. 605202920

L.A.leasing, s.r.o.

Poskytování konzultačních a poradenských služeb při zavádění norem řady ISO.

Jiří Walter

Poradenství při zavádění managementu jakosti dle ISO 9001:2001. Nabídka zpracování kompletních dokumentací.

Ing. Libuše Cikánková

Provádíme audity systému jakosti a bezpečnosti potravin.

EUROISO CZ, s.r.o.

Poskytování poradenství v oblasti jakostního a environmentálního managementu, bezpečnosti práce a požární ochrany.

c.m.l. SYSTEM s.r.o.

c.m.l. SYSTEM s.r.o.

Poskytujeme komplexní podporu při zavádění, udržování a zlepšování systémů řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001, HACCP, a to vše formou jednoduché dokumentace. Provádíme interní audity, konzultace a školení k systémům a další.

CERT QUALITY s.r.o.

CERT QUALITY s.r.o.

Certifikační a školicí společnost. Poskytujeme služby spojené s certifikací a vydáváme certifikáty dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, CFCS 1004, ISO 10006, HACCP, zajišťujeme školení, kurzy a semináře.

Mgr. Jiří Jandečka

Nabídka poradenství v systémech ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949 či OHSAS 18001. Realizace otevřených a uzavřených školení.

185 kmČeská republika Olomouc - Nová Ulice, Polívkova 1027/17
SUSS Consulting, s.r.o.

SUSS Consulting, s.r.o.

Poradenství a konzultace při zavádění a údržbě mezinárodních systémů řízení dle ISO 9001, 14001, 27001, 20000, 22000, systému OHSAS 18001, IFS, BRC.

INSPECT GROUP, s.r.o.

Jsme nezávislá inspekční kancelář s cílem poskytnout služby v oboru kontroly jakosti strojů a zařízení. Naše činnosti jsou směřovány do oblastí průmyslu a služeb. V průmyslovém odvětví se jedná o strojírenství, tlaková zařízení, energetiku a chemický průmysl. …

Eva Liptajová

Zavádění a udržování systémů řízení dle ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO/TS 16949, ISO/IEC 27001, FSC. Poskytuji právní poradenství.

ISO-EMS

ISO-EMS

Zajišťujeme poradenství, certifikace, zavedení systému kvality a získání certifikátu ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Provádění interních auditů. Nabízíme analýzu potřeb organizace, zpracování dokumentace, školení zaměstnanců, včetně vydání osvědčení pro ...

Čoskoro zatvára (v 18:00)

Ing. Jan Pitela

Nabídka konzultací, školení a poradenství v systému ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001. Zavádění metod zlepšování kvality.

Ing. Josef Minář

Poskytování poradenství, provádění školení a auditů systémů jakosti a bezpečnosti potravin.

Ing. Ivan Gajdušek

Nabídka poradenství v oblasti systémů řízení jakosti.

Q - LanYs, s.r.o.

Nabízíme informační systémy a software pro jakost, obchod, marketing, CRM, QFD, FMEA, SPC, Metrologie a řízení dokumentace.

CZECHTOP, s.r.o.

Provádění auditů a poskytování poradenství v oblasti systémů jakosti.

157 kmČeská republika Frýdlant nad Ostravicí - Nová Ves, Nová Ves 196

Ing. Martin Zdralek

Nabízíme poradenství v oblasti jakosti, environmentálního managementu a legislativy ochrany životního prostředí.

Naděžda Rozenkrancová

Zavádění a poradenství v oblasti systémů řízení. Provádění interních auditů a školení. Nabídka pomoci při údržbě systému.

Ing. Vladimír Křížek

Nabídka poradenství při zavádění a zlepšování systému managementu kvality.

Ing. Radim Fajkus

Ing. Radim Fajkus

Nabídka poradenství se specializací na zavádění systémů řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Provádění interních auditů a konzultací.

Dr. Ing. Petr Praus

Tvorba a posuzování systému jakosti v chemické laboratoři.

RNDr. Petr Valošek

Připravujeme návrhy dokumentů a provozních opatření pro certifikace systému managementu. Provádíme související školení i dalších aktivity. V.

BQ Consulting, s.r.o.

BQ Consulting, s.r.o.

Nabízíme zavádění systému managementu jakosti ISO 9001, environmentálního managementu ISO 14001 a managementu BOZP OHSAS 18001.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:00)

Skalík consulting, s.r.o.

Skalík consulting, s.r.o.

Řešení optimalizace podnikových procesů. Zavádění systémů řízení jakosti EN ISO 9001, EMS podle EN ISO 14001, SM BOZP podle ČSN OHSAS 18001. Zpracování písemné a elektronické dokumentace. Provádění školení a dodávky softwaru pro řízení výroby.

RNDr. Marcela Klemensová

Nabídka poradenské a konzultační činnosti v oblasti EMS, integrovaných systémů řízení, interních auditů a podnikové ekologie.