Výroba ropných látok • okr. Levice a okolie

Graphite Týn, spol. s r.o.

Výroba grafitových maziv, chemicky rafinovaného, expandovatelného a mikromletého koloidního grafitu.

328 kmČeská republika Týn nad Vltavou, Písecká 417

PARAMO, a.s.

Výroba a prodej paliv, olejů, asfaltu pro stavebnictví a penetračních, izolačních či speciálních laků.

OB PRODUCT, a.s.

Výroba a zpracování paliv a maziv.

Unipetrol, a.s.

Unipetrol, a.s.

Zabýváme se rafinérskou a petrochemickou výrobou a prodejem. Jsme předním výrobcem pohonných hmot a motorových olejů a provozujeme největší síť čerpacích stanic. V ČR jsme jediným výrobcem perspektivních plastů, polyetylénu a polypropylénu.

LAMA ENERGY GROUP a.s.

Jsme soukromá investiční skupina se sídlem v České republice. Hlavními obory našeho podnikání jsou energetika, teplárenství, ropa a zemní plyn a telekomunikace. Naše hlavní obchodní aktivity se soustředí na střední Evropu a Severní Ameriku. Jsme druhým …

RCF - CZ, s.r.o.

Výroba a distribuce vysokooktanového benzínu a závodní motorové nafty pro sportovní účely.

Výskyt a stanovenie ropných látok v povrchových vodách - SAV

publikacie.uke.sav.sk/sites/default/files/2006_2 …

vznikne pri extrakcii ropných látok, musí sa optimali-zovať spôsob rozrušenia emulzie a získania olejovej a vodnej frakcie. V špecifických prípadoch, napr. po prechode ropných látok čistiarňou odpadových vôd, nastávajú zmeny kvalitatívneho zloženia. Do vyčiste-nej vody sa dostávajú v prvom rade ľahšie rozpustné

Odlučovače ropných látok • ASIO-SK, s.r.o.

asio.sk/vyrobky-asio/odlucovace-ropnych-latok

Odlučovač ropných látok je tvorený nádržou, v ktorej sú deliacimi stenami vytvorené jednotlivé funkčné priestory. Nátoková časť slúži na rozrazenie a rozrušenie prítokového prúdu vody a je tvorená usmerňovacou stenou, ktorá má za úlohu rovnomerne rozdeliť prítokový prúd. Usadzovací priestor je určený ...

Odlučovače ropných látok - Zvárané plastové nádrže a vodomerné šachty

www.condorplast.sk/sk/odlucovace-ropnych-latok

Plastové odlučovače ropných látok vyrábané Condor plast s.r.o. slúžia na zachytenie a odlúčenie neemulgovaných ľahkých kvapalín (predovšetkým ropných látok) z odpadových vôd s obsahom ropných látok (parkovacie plochy, čerpacie stanice, auto umyvárne, logistické centrá, priemyselné prevádzky, atď.). Do odlučovačov ...

Poctivé Betónové Žumpy - Zappa s.r.o.

www.zappa.sk

Odlučovače ropných látok vyrábané spoločnosťou ZAPPA s.r.o. sú konštrukčne navrhnuté a vyrábané tak, aby bezpečne odolávali rôznym zaťaženiam (osadené v "zelenom pásme" alebo zaťažené od dopravy až do 400kN). ... Výroba a predaj zariadení slúžiacich k ochrane životného prostredia. ... Hlohovec, Humenné, Ilava ...

Odlučovače ropných látok, lapače tukov - Klartec

www.klartec.sk/produkty/odlucovace-ropnych-latok …

Sme priamy výrobca odlučovačov a lapačov tukov. Odlučovače ropných látok KL a lapače tukov KL LT vyrábame v našich vlastných betonárňach v Malženiciach pri Trnave. Výrobou techniky pre životné prostredie sa naša spoločnosť Klartec, zaoberá od svojho vzniku v roku 1999.. Výstupné hodnoty

Čistenie lapačov tukov a odlučovačov ropných látok

www.mariuspedersen.sk/sluzby/cistenie-lapacov-tu …

Čistenie odlučovačov ropných látok (ORL) Ide o čerpanie vôd s obsahom voľných ropných látok z odlučovačov vo výrobných halách, autodielňach, garážach, parkoviskách, čerpacích staniciach a pod. Na čistenie odlučovača ropných látok máme k dispozícii špeciálne profesionálne vozidlá vybavené hydraulickou ADR nádržou.

Kompostovanie | Marius Pedersen

www.mariuspedersen.sk/sluzby/kompostovanie

Skupina Marius Pedersen prevádzkuje aj zariadenia na zhodnocovanie biologického odpadu kompostovaním. Rovnaká technológia kompostovania v pásových hromadách na otvorenej ploche umožňuje viacerým kooperujúcim kompostárňam využívať spoločné mobilné strojné zariadenia. Materiál privezený na kompostáreň je podrvený a ...

VÝROBA A USKLADNĚNÍ VODÍKU - VUT

www.vut.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php

Výroba a uskladnění vodíku v anglickém jazyce: Production and storage of hydrogen Stručná charakteristika problematiky úkolu: Využitelnost vodíku jako paliva je široká. Od přímého spalování, jehož jediným produktem je voda, až po přímou přeměnu vodíku na elektrickou energii v palivových článcích. Samotná výroba

Chemická výroba - VÚCHV

vuchv.sk/sluzby/chemicka-vyroba

Kooperačná výroba; Aplikácie. Vláknarenský a textilný priemysel; Spracovanie polymérov; Stavebníctvo; Chemický priemysel; Automobilový priemysel; ... (PP) kompozitné strižové vlákna pre sorpciu ropných látok – viac o produkte; Výskumný ústav chemických vlákien, a.s., Štúrova 2, 059 21 Svit, Slovensko. Tel.: +421 52 ...

Ropa – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Ropa

Ropa (též (surová) nafta, zemní olej, černé zlato) je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, především alkanů.Mineralogicky patří mezi "kaustobiolity".Geochemiky všeobecně uznávaná teorie vzniku ropy říká, že vznikla z odumřelých mořských mikroorganismů a drobných živočichů před mnoha miliony let.

Zneškodňovanie odpadov skládkovaním | Marius Pedersen

www.mariuspedersen.sk/sluzby/zneskodnovanie-odpa …

Spoločnosť Marius Pedersen patrí na Slovensku medzi najvýznamnejších prevádzkovateľov riadených a zabezpečených skládok odpadov. Tieto slúžia mestám, obciam a priemyselným zákazníkom k zneškodňovaniu nevyužiteľných zložiek odpadov. Skupina Marius Pedersen prevádzkuje trinásť skládok odpadov. Uvedené skládky odpadov ...

Waste transport, a.s., Levice | Marius Pedersen

www.mariuspedersen.sk/prevadzky/waste-transport- …

Spoločnosť Waste transport, a.s. je dcérskou spoločnosťou obchodnej spoločnosti Marius Pedersen, a.s. odo dňa 15.10.2015. Týmto dňom sa spoločnosť Marius Pedersen, a.s. stala jediným akcionárom spoločnosti SITA Slovensko, a.s. Dňa 24.10.2015 bolo zmenené pôvodné obchodné meno spoločnosti SITA Slovensko, a s. na nový názov Waste transport, a.s. Medzi základné ciele ...

LAPOLY.cz - SEKOPROJEKT Turnov - odlučovače a lapáky

lapoly.cz

Firma SEKOPROJEKT Turnov vyrábí již více než 30 let plastové odlučovače ropných látek a odlučovače tuku LAPOL a to od roku 1992. V České republice, na Slovensku, v Litvě, Švédsku a dalších zemích je v provozu téměř 20 tis. ks výrobků firmy SEKOPROJEKT. V katalogu najdete sorpční vpust SOL, odlučovač lehkých kapalin ...

Výroba: priemysel | BB AQEX

www.bbaqex.sk/k_eshop_kat/1/2_24/0/vyroba-priemy …

Obsah voľných ropných látok (NEL) vo vyčistenej vode: Pri použití zariadenia LO(S)/AU - priemerne 0,05 mg.l-1 (max. 0,1 mg.l-1) Osadenie v teréne. Montáž sorpčných lapačov olejov pozostáva zo stavebného osadenia zariadenia v teréne a napojenia prítokového a odtokového potrubia.

lapač ropných látok - Diskuzní fórum TZB-info

forum.tzb-info.cz/t.py

MC Martin Cakl @martin.cakl Taktiež by ma zaujímalo kedy je nutné navrhnúť odlučovač ropných látok a súvisiaca legislatíva. Máme urobiť projekt pre niekoľko malých parkovísk resp. rozšírenie už existujúcich parkovísk (1 až 4 parkovacie miesta na jednom parkovisku).

Ropa | firmy - Evropská databanka

www.edb.cz/katalog-firem/suroviny-energetika-a-p …

MND a.s. Největší společnost v ČR provádějící průzkum, vyhledávání a těžbu ropy (ropa) a zemního plynu a výstavbou a provozováním podzemních zásobníků zemního plynu. Další služby: - laboratoř: - tel.: 518315113-9 - analýza, rozbory: - vod (vody) - kal (kalů) - půd (půdy), horniny a zeminy - ropných látek ...