Exekútori

JUDr. Jaroslav Kabáč ml. - súdny exekútor

Exekútorský úrad Tvrdošín, - vymáhanie pohľadávok

Čoskoro zatvára (11:00)

JUDr. Peter Kliment, súdny exekútor

Vykonávam nútený výkon súdnych rozhodnutí, vymáhanie pohľadávok, dražby a ďalšiu exekučnú činnosť v zmysle exekučného poriadku.

OTVORENÉ (Zavírá 17:00)