Rozhodcovské konanie

JUDr. Kamil Andree

JUDr. Kamil Andree

Advokátní kancelář zajišťuje právní služby v běžných oblastech práva, zejména občanského, obchodního, trestního, rodinného, insolvenční, rozhodčího řízení, vymáhání pohledávek a exekuce.

185 kmČeská republika Olomouc, Horní náměstí 4

OTVORENÉ (Zatvára v 16:30)

Advokát v Šumperku – Mgr. Pavla Frodlová

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na trestní právo, občanské právo, rodinné právo, rozhodčí řízení a vymáhaní pohledávek.

Advokátní kancelář Slavičín – Valašské Klobouky

Advokátní kancelář – advokát pro okr. Zlín, Vsetín: vymáhání pohledávek, platební rozkaz, rozhodčí řízení, kupní a darovací smlouva, převod nemovitostí, advokátní úschova, založení s.r.o., rozvod, občanské, obchodní, rodinné právo aj.

OTVORENÉ (Zatvára v 16:00)

EU ARBITERS, spol. s r.o.

Zajišťujeme rozhodčí řízení a poskytujeme vzdělávací či školicí činnost pro rozhodce. Nabízíme služby v oblasti administrativní správy.

Robert Pastorčák

Kompletní realitní služby v oblasti nákupu, zprostředkování a prodeje nemovitostí. Poradenství a právní servis, investice do komerčních objektů a zajištění vhodných hypotečních úvěrů.

Arbitrážní a rozhodčí společnost, s.r.o.

Zabýváme se organizací a realizací rozhodčího řízení, které je plnohodnotnou alternativou k soudnímu řízení.

Společnost rozhodců, s.r.o.

Zabýváme se organizací rozhodčího řízení.

OTVORENÉ (Zatvára v 15:00)

E-rozhodci, s.r.o.

Firma zajišťuje organizačně, ekonomicky a technicky činnost fyzických osob - rozhodců ad hoc.

Českomoravská rozhodčí, s.r.o.

Poskytujeme zabezpečovací činnost nezávislých rozhodců.

OTVORENÉ (Zatvára v 15:00)

Advokátní kancelář JUDr. JAN HANDLÍŘ

Jedná se o advokátní kancelář poskytující širokou paletu právních služeb: od řešení sporů (včetně řešení dlužnické agendy), přes sepis smluv, až po zakládání společností (právnických osob). Dále poskytujeme poradenství v oblasti rodinného, pracovního a ...

186 kmČeská republika Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 1758/4

Rozhodcovské konanie v medzinárodnom obchodnom styku

dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/44745

Rozhodcovské konanie je spôsob urovnávania sporov alternatívny k súdnemu konaniu, kde neutrálna tretia osoba - rozhodca, rozhoduje spor v konaní, ktorého výsledkom je záväzný a vykonateľný rozhodcovský nález. Prvá kapitola je venovaná všeobecnej charakteristike alternatívnym spôsobom riešenia sporov, vymedzuje ich vzťah k ...

EUR-Lex - l16028 - EN - EUR-Lex

eur-lex.europa.eu/SK/legal-content/summary/europ …

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 1 – 22) Následné zmeny nariadenia (ES) č. 861/2007 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Rozhodcovský súd a rozhodcovské konanie – výhody a nevýhody

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/rozhodcov …

Slovenská advokátska komora alebo Slovenská hospodárska komora), právnické osoby, ktorým to ukladá zákon (napr. banky). Za rozhodcovský súd koná buď jedna alebo viacero osôb, ktoré sa nazývajú rozhodcovia. Je na uvážení zmluvných strán, či sa dohodnú na jednom alebo viacerých rozhodcov. Ich počet však musí byť nepárny.

Rozhodcovské konanie 2022 | OBLIN

oblin.at/sk/publication/rozhodcovske-konanie-2022

Rozhodcovské právo je obsiahnuté v článkoch 577 až 618 rakúskeho občianskeho súdneho poriadku (OSP). Tieto ustanovenia upravujú vnútroštátne aj medzinárodné rozhodcovské konanie. Uznávanie zahraničných nálezov upravujú vyššie uvedené mnohostranné a dvojstranné zmluvy. Exekučné konanie upravuje rakúsky zákon o ...

Rozhodcovské konanie – základné informácie (2023) | AKMV

www.akmv.sk/rozhodcovske-konanie-zakladne-inform …

Rozhodcovské konanie predstavuje alternatívny spôsob riešenia súdnych sporov. V rozhodcovskom konaní je možné rozhodovať ako tuzemské, tak aj medzinárodné obchodnoprávne a občianskoprávne spory. Rozhodcovské konanie je upravené zákonom č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

Rozhodcovské konanie SR | Rýchlejšie a lacnejšie rozhodovanie sporov

www.rsba.sk

Spoločnosť Rozhodcovské konanie SR s.r.o. je vybranou osobou podľa § 6 ods. 3 zákon o rozhodcovskom konaní (nie je rozhodcovským súdom). Účelom vybranej osoby je výber (zvolenie) rozhodcu v rozhodcovskom spore (nie rozhodnutie v rozhodcovskom spore). Tento spôsob vyberania rozhodcov je aj v zahraničí celkom bežný.

Zobrazit Chovancová, K.: Medzinárodné rozhodcovské konanie v obchodnej ...

journals.muni.cz/cpvp/article/view/7678/6739

← Návrat na podrobnosti článku Chovancová, K.: Medzinárodné rozhodcovské konanie v obchodnej praxi

Rozhodcovské konanie – v čom je lepšie ako súd? | Podnikajte.sk

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/rozhodcov …

Rozhodcovská zmluva je druhým zo spôsobov, ktorým je možné dohodnúť sa na rozhodcovskom konaní a jeho podmienkach. V zásade sú na takúto zmluvu kladené rovnaké požiadavky ako na rozhodcovskú doložku s rozdielom, že rozhodcovská zmluva: Je uzatváraná samostatne, tj. na samostatnej listine mimo hlavnú zmluvu.

NOVÉ USPORIADANIE SÚDOV od 1. JÚNA 2023

www.justice.gov.sk/dokumenty/2021/06/Brozura_SM_ …

Levice Komárno Humenné, Medzilaborce, Galanta, Šaľa Dunajská Streda Bardejov, Svidník, Stropkov Banská Bystrica, Brezno Košice I a II, Košice-okolie ... rozhodcovské konanie (arbitráž) OS BA V OS BB OS KE I KS BA KS BB KS KE MS BA III OS BB MS KE KS BA KS KE KS BB burzové obchody OS BA V KS BA MS BA III KS BA

Rozhodcovské konanie SR | Združenie rozhodcov

www.rozh.sk

Rozhodcovské konanie má nesporne viacero výhod oproti klasickému súdnemu konaniu. V združení rozhodcov Rozhodcovského konania SR pôsobím (JUDr. Milan Ficek - advokát) ako hlavný rozhodca, som advokátom a partnerom advokátskej kancelárie Ficek & Ficeková s hlavným sídlom v Bratislava a pobočkami v jednotlivých mestách v SR. ...

MARC21: Rozhodcovské konanie v Anglicku, Walese a v Severnom Írsku v ...

katalog.muni.cz/Record/MUB02000076826/Details

Rozhodcovské pravidlá Medzinárodnej obchodnej komory v bankovej praxi / Autor: Chovancová, Katarína, 1974- Rozhodcovské konanie a spotrebiteľské rozhodcovské konanie v systéme práva / Autor: Škrinár, Alexander, a další Vydáno: (2017)

Rozhodcovské rozsudky a ústavný súd - Lexforum.cz

www.lexforum.cz/330

Lexforum.cz - Kristián Csach: Rozhodcovské rozsudky a ústavný súd. Rozhodcovské rozsudky a ústavný súd. Kristián Csach, 17. 08. 2011 v 14:24. Donedávna boli rozhodcovské rozsudky a s nimi spojené problémy predmetom záujmu nášho ústavného súdu iba okrajovo. Postupne sa situácia mení, a to nielen pod vplyvom ...

Arbitráž – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Arbitr%C3%A1%C5%BE

Arbitráž môže byť: posúdenie. rozhodovanie sporov v rozhodcovskom konaní (rozhodcom alebo rozhodcovským súdom), pozri rozhodcovské konanie. v minulosti v Česko-Slovensku a iných socialistických štátoch: skrátene hospodárska arbitráž (orgán riešiaci spory medzi socialistickými organizáciami alebo týmito organizáciami a ...

Oponentský posudek na diplomovou práci Niny Hulmanové „Rozhodcovské ...

dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/447 …

„Rozhodcovské konanie v medzinárodnom obchodnom styku” Celkový počet stran diplomové práce: 72 Datum odevzdání: 28.3.2012 1. Aktuálnost tématu: Diplomantka si zvolila téma diplomové práce „Rozhodcovské konanie v medzinárodnom obchodnom styku“, přičemž se ve své práci zaměřila především na

Rozhodcovské konanie / Diplomová práca / Zadania-seminarky.sk

www.zadania-seminarky.sk/diplomova-praca/rozhodc …

rozhodcovské konanie výhody Obsah: Úvod -10-1 Historický vývoj rozhodcovského konania -12-2 Spôsoby riešenia sporov medzi stranami -18-2.1 Autoritatívne a alternatívne riešenie sporov -18-2.2 Pokojné riešenie sporov -19-2.3 Všeobecne o riešení sporov v rozhodcovskom a v súdnom konaní -20-

ARBITRABILITA SPORU - Theses.cz

theses.cz/id/cngguu/869576

rozhodcovské konanie nástrojom, umožňujúcim preklenúť rozdiely a vytvárať mosty medzi stranami z rôznych krajín. Dlhá tradícia arbitráže, jej schopnosť ponúknuť plnohodnotnú alternatívu súdnemu konaniu pri riešení sporov, jej povaha umožňujúca komfortne a efektívne riešiť okrem bežných sporov i spory s ...

Návrh ZÁKON - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk/dokumenty/2021/05/MPK_Civilny …

(1) Ak sa rozhodcovské konanie začalo skôr ako konanie na súde, súd konanie aj bez návrhu preruší až do doby, kým sa v rozhodcovskom konaní rozhodne o právomoci alebo vo veci samej. (2) Ak bolo právoplatne rozhodnuté, že spor sa má prejednať a rozhodnúť v rozhodcovskom konaní, súd konanie zastaví. Skúmanie právomoci § 9

2017 Arbitration Rules and 2014 Mediation Rules (Slovak version)

iccwbo.org/news-publications/arbitration-adr-rul …

Rozhodcovské konanie Pravidlá rozhodcovského konania sú z roku 2012, v znení zmien z roku 2017. Sú účinné od 1. marca 2017. Najvýznamnejšou zo zmien z roku 2017 je zavedenie zrýchleného konania zabezpečujúceho zjednodušené rozhodcovské konanie so zníženým sadzobníkom odmien. Toto konanie sa automaticky uplatní v ...

rozhodcovské konanie - anglický preklad - Linguee

sk.linguee.com/slovensk%C3%BD-anglick%C3%BD/prek …

Rozhodcovské konanie sa p ozastaví na obdobie potrebné na uskutočnenie postupov ustanovených v pravidlách 18, 19 a 20. The arbitrat ion panel proceedings shall be suspended for the period taken to carry out the procedures provided for in rules 18, 19 and 20.

Rozhodcovské konanie - ja-sr.sk

ja-sr.sk/files/Rozhodcovske_konanie.pdf

rozhodcovské konanie je súkromnoprávnym konaním.Je preto nezlučiteľné s povahou právneho štátu, aby boli súkromnoprávne orgány mocensky postavené plnohodnotne na roveň orgánom disponujúcim verejnou mocou. Zákon výslovne nekonfrontuje navzájom inštitút dobrých mravov a inštitút neprijateľnej zmluvnej podmienky.

244/2002 Z.z. - Zákon o rozhodcovskom konaní - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/244

Rozhodcovské konanie a konanie na súde. (1) Ak je spor podľa § 1 ods. 1 už predmetom konania na súde, 2) môžu sa účastníci konania dohodnúť pred súdom alebo mimosúdne, že sa skončí v rozhodcovskom konaní. Táto dohoda musí obsahovať rozhodcovskú zmluvu podľa § 3. Dohoda doručená súdu má účinky späťvzatia návrhu ...

konanie - překlad do češtiny | slovník slovniky.lingea.cz | Lingea

slovniky.lingea.cz/slovensko-cesky/konanie

konať nerozvážne jednat neuváženě. miesto. miesto konania čoho místo konání čeho. nátlak. konať pod nátlakom jednat pod nátlakem. prijímací. prijímacie konanie přijímací řízení. rozhodcovský. rozhodcovské konanie ( práv .) rozhodčí řízení, arbitráž.